Kreativitet

March 24th, 2013

http://youtu.be/DoUs2dTKc_w

http://youtu.be/2mymj507wa0

Kreativa och spännande elevlösningar. Enligt mig visar båda på ett centralt urval och jag fastnar speciellt på den första videons ironiska undertoner. Otroligt underhållande och lätt att diskutera utifrån med ungdomarna. Tycker de speglar händelseförloppet på ett bra sätt genom att de gjort ett relevant urval och sedan fokuserat på detta istället för att fastna i detaljer som lätt bara flyger förbi och inte fastnar på djupet. Vad tycker ni?

Per-Gunnar Hallberg

March 24th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=mMFQVGhD4Nw

“Jag tror inte att vi kanske löser alla pedagosiska problem om vi säger att vi jobbar med entreprenöriell pedagogik. Men det är så att vi kan se saker och ting som vi kan utveckla för ett annat perspektiv.”

Eftertraktade förmågor

March 19th, 2013

http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/article1841638/Bottenplats-i-statistiken-for-nyforetagande.html

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hogst-ungdomsarbetsloshet-i-bromolla_6876735.svd

Statistik kan användas godtyckligt och kan visa många saker, det är jag väl medveten om. Det kan vara förnuftigt att ibland ha en försiktig hållning när den ska analyseras. Ändå fick det mig att fundera ikväll efter att vi på konferenstid idag haft ett informativt och intressant besök av kommunens näringslivschef Per-Anders Green.

Fritt saxat:

 “Eva Leffler har i sin …

… Att lära sig lära och ha makten över sitt eget lärande lyfts fram som betydelsebärande i den entreprenöriella undervisningen. Eleverna behöver därför tro på sig själva och veta hur man söker kunskap och lär sig nya saker. I kunskapssökandet ska det ges utrymme för elevers kreativitet, vilja och självständighet så att möjligheter öppnas och nya egna lösningar på problem tas till vara. Arbetsuppgifterna ska därför vara verklighetsanknutna och bygga på elevers fria vilja och motivation. Detta sker med hänvisning till vad samhället idag behöver, nämligen kreativa, ansvarstagande, initiativkraftiga människor.

ur Skapa och våga – om entreprenörskap i skolan, Skolverket 2010, sid 35-36

REPOST: Begreppet Entreprenöriellt lärande

March 19th, 2013

” Det är ett förhållningssätt till kunskap och lärande mer än en uppsättning regler om hur undervisning ska gå till. Ett förhållningssätt där kunskap ska göras meningsfull och som uppmuntrar till delaktighet och egna initiativ från barnen och ungdomarna.

Det handlar mer om att i undervisningen möjliggöra så att barnen och ungdomarna får träna och utveckla förmågor mer än att endast reproducera faktakunskap. Lärandet (inte inlärningen) ska stimulera de entreprenöriella förmågorna som till exempel kreativitet, nyfikenhet, problemlösning, samarbetsförmåga, ansvar och initiativ.

Först och främst ska lärandet vara självtillitshöjande för barnen och ungdomarna.”

Att se helheter i undervisningen – Naturvetenskapligt perspektiv

March 12th, 2013

Utlovade för en tid sedan att jag skulle posta skriften i sin helhet. Jo, du tänkte rätt! Visst har det gått någon dag nu…

Så var så goda, trevlig läsning! Kommentera gärna och ge era reflektioner, låt oss göra vårt kunskapande gemensamt!

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2790

Avdelning uppdateringar

March 12th, 2013

Det har varit alldeles för dåligt med uppdateringar här på bloggen och nya läsvärda inlägg för er att ta er an. Jag ber så mycket om ursäkt och istället för att beskriva varför väljer jag att presentera en brasklapp istället. Det är säkert inte första gången du har tyckt det och det är säkert inte sista heller. Tydligen är det mänskligt att fela…

Kommentera gärna och reflektera kring bloggens innehåll hittills och passa då också på att dessutom ge förslag på vad ni vill se härnäst på bloggen.

REPOST: Vad är kumskap?

March 12th, 2013
YouTube Preview Image

Kunskapssyn är ett stort begrepp men väldigt viktigt, vad tycker du är kunskap? Använd kommentarsfunktionen och gör det levande tillsammans. Med anledning av ämnet tycker jag årets talare 2006/2007, Fredrik Härén, passar väldigt bra som inledning och inspiration.

Trevor Dolan

February 27th, 2013

Trevor Dolan var som forskare på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet en inspiratör inom skolområdet. Väljer att framföra mina kondoleanser genom att publicera en del av det viktiga, intressanta och lärorika material som han lämnat efter sig. Tack för alla dina bidrag.

http://trevordolan.com/

http://trevordolan.com/category/trevor-dolan/

(Video från en av Trevor Dolans föreläsningar om hjärnan, pedagogik och kunskapande.)

http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/tag/trevor-dolan/ 

(Två klipp med titlarna “Vad kännetecknar framgångsrika skolor?”/”Klassrumsklimat, metakognition och annat…”)

http://www.skolvarlden.se/artiklar/tv-hitta-nyckeln-till-elevens-motivation

(Trevor Dolan medverkar i en reklamfilm om Skolverkets sajt “För det vidare” där det fokuseras på läraryrkets vikt.)

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/betyg-pa-larare-ger-inte-battre-skola/

(Artikel ur Sydsvenskan kring betygssättning av lärare.)

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/11/23/skolan-utbildar-bort-kreativiteten

(Artikel ur Lärarnas tidning om kreativitet och att skolan har mycket att lära sig från förskolan.)

http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/pedagogik/Sidor/Har_hjarnan_nagot_att_gora_med_pedagogik.aspx

(Artikel från Skolledaren om en föreläsning av Trevor Dolan)

Tävling utlyses!

February 10th, 2013

Först att lägga en kommentar vinner!

(Tävlingsreglerna är enkla. Välj vilken post du vill och om flera hamnar på samma tid gäller flest kommentarer som utslag.)

Något att kommentera

February 10th, 2013

“… Philip Keys från Australien menar att det finns en problematik runt relationen mellan nya styrdokument och lärares faktiska klassrumspraktik. Lärare kan ofta vara överens om det innehåll som skrivs fram i kursplanerna men trots detta implementeras det nya inte alltid i klassrummet.

I den nya skollagen står det skrivet att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta innebär bl.a. att lärare ska ta till sig pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. I praktiken vet vi att så ofta inte är fallet. Traditionellt sett har akademisk forskning om undervisning och lärande haft en väldigt liten påverkan på lärares faktiska undervisningspraktik och det finns många orsaker till detta. …” 

(Att se helheter i undervisningen – Naturvetenskapligt perspektiv, 2012, Skolverket)

Tänkte först lägga ut hela skriften men det får vänta någon dag. Det kanske kan vara nyttigt att stanna kvar och reflektera vid citatet som står redan i “Kapitel 1 Bakgrund”. Kommentera och diskutera som vanligt i kommentarsfältet, vi lär oss bäst tillsammans.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu